Weight Stack Parts

Guide Rod Parts

VX-11 / 1150 / VX-28 / 2850 / VX-48 / 4850 / 4800 / VX-FT / C-1 Guide Rods Assembly – 55420

$84.00

Guide Rod Parts

VX-28 / 2850 / VX-18 / 1850 / 1800 / Guide Rods Assembly NO hardware – 55890

$94.00

Guide Rod Parts

VX-38 / 3850 / 3800 / 3500 / VX-48 / 4850 / 4800 Chest Press Station Guide Rods Assembly – 21980

$76.00

Guide Rod Parts

VX-38 / 3850 / 3800 / 3500 / VX-48 / 4850 / 4800 Row Station Guide Rods Assembly – 55400

$72.00

Guide Rod Parts

VX-38 / 3850 / 3800 / 3500 / VX-48 / 4850 / 4800 / 1100 Main Column Guide Rods Assembly – 55430

$96.00

11340-2

VX-DC / VFT-100 Guide Rods assembly – 65280

$88.00

11340-2

VX-DC / VFT-100 GUIDE RODs ASSEMBLY – 65280

$96.00

26130

Washer – Neoprene (rubber) bumper for top plate – Standard – 26130

$2.00

26140

Washer Neoprene (rubber) for 3500/3800/3850/VX-38 press station only – 26140

$2.00

60600-1

Weight Labels standard – 60600

$20.00

70230-1

Weight Labels, 2:1 VX-FT 2 stack – 70230

$20.00

70240-1

Weight Labels, 4:1 & 6:1 VX-FT 2 stack – 70240

$20.00

67640-1

Weight Labels, 6:1 VX-FT1 – 67640

$20.00

60590-1

Weight Labels, number sheet LEG PRESS station – 60590

$20.00

67630-1

Weight Labels, VX-DC, 4:1 VX-FT1 – 67630

$20.00

70210-1

Weight Labels, VX-FT 2 stack – 70210

$20.00